Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 114 kết quả
Tổ chức thi công xây dựng
Tác giả: Lê Hồng Thái
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.0684
 
Giáo trình tổ chức thi công
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  690.0684
 
Giáo trình tổ chức thi công xây dựng : dành cho bậc cao đẳng
Tác giả: Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Văn Tuân, Vũ Quốc Lập
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  690.0684
 
Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng
Tác giả: Trịnh Quốc Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0684
 
Quản lý dự án và hướng dẫn sử dụng phần mềm MS Project
Tác giả: Lê Hoài Long, Lưu Trường Văn
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0684
 
Tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Đình Hiện
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0684
 
Quản lý các nguồn lực của dự án đầu tư xây dựng công trình
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Bùi Ngọc Toàn, Đào Tùng Bách, Trần Anh Tú
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0684
 
Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng công trình của công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp (Nagecco)
Tác giả: Cao Ngọc Lợi, Nguyễn Hải Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0684
 
Quản lý dự án xây dựng
Tác giả: Đinh Tuấn Hải
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0684
 
Quản lý dự án xây dựng lập và thẩm định dự án
Tác giả: Bùi Ngọc Toàn
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0684
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục