Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 113 kết quả (0.3700431 giây)
Tổ chức thi công xây dựng
Tác giả: Lê Hồng Thái,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68387 Định dạng: PDF
Quản lý dự án xây dựng lập và thẩm định dự án
Tác giả: Bùi Ngọc Toàn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý dự án và hướng dẫn sử dụng phần mềm MS Project
Tác giả: LêHoài Long,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng công trình của công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp (Nagecco)
Tác giả: Cao Ngọc Lợi,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình tổ chức thi công
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý dự án xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức thi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình tổ chức thi công xây dựng : dành cho bậc cao đẳng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2013
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý các nguồn lực của dự án đầu tư xây dựng công trình
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục