Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.3699401 giây)
Concurrent engineering in construction projects [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Taylor Francis , 2006
Ký hiệu phân loại: 690.0685
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42630 Định dạng: PDF
Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng thi công các dự án nhà cao tầng thuộc vốn đầu tư nước ngoài tron...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 690.0685
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 99408 Định dạng: PDF
Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 690.0685
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 110577 Định dạng: PDF
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng dân dụng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh...
Tác giả: Trần Văn Bình,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 690.0685
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 110593 Định dạng: PDF
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trung tâm giới thiệu việc làm Bình Dương
Thông tin xuất bản: Tp HCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.0685
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý dự án ĐTXD Dung Quất
Tác giả: Lê Anh Dũng,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.0685
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120985 Định dạng: PDF
Xây dựng khung đánh giá để chọn nhà thầu phụ dưới tiêu chí hiệu quả chất lượng thi công (Quality Performance)
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 690.0685
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng do ban quản lý dự án huyện Hòa Bình làm chủ đầu tư
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 690.0685
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

Truy cập nhanh danh mục