Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng . T.1
Tác giả: Vương Hách, Nguyễn Đăng Sơn, Vũ Quốc Chinh, Vũ Trường Hạo
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.24
 
Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng . T.2
Tác giả: Vương Hách, Nguyễn Đăng Sơn, Vũ Trường Hạo
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.24
 
Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng . T.3
Tác giả: Vương Hách, Nguyễn Đăng Sơn, Vũ Trường Hạo
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.24
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Lê Văn Kiểm
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.24
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường nền móng
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.24
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.24
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường nền móng
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.24
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.24
 
1

Truy cập nhanh danh mục