Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.6700014 giây)
Định mức và đơn giá trong xây dựng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19218 Định dạng: PDF
Dự toán công trình
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 108923 Định dạng: PDF
Dự toán công trình
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113571 Định dạng: PDF
Định mức xây dựng và định giá sản phẩm xây dựng
Tác giả: Phan Bá Vỵ,
Thông tin xuất bản: Tp HCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 114557 Định dạng: PDF
Đồ án định mức xây dựng
Tác giả: Phan Bá Vỵ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 114559 Định dạng: PDF
Thực tập kỹ thuật (kinh tế xây dựng)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119246 Định dạng: PDF
Đồ án định mức xây dựng
Tác giả: Phan Bá Vỵ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 122160 Định dạng: PDF
Định mức xây dựng và định giá sản phẩm xây dựng
Tác giả: Phan Bá Vỵ,
Thông tin xuất bản: Tp HCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 122169 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục