Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.030005 giây)
Giáo trình lập định mức xây dựng
Tác giả: Nguyễn Bá Vỵ
Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 692.5
 
Phương pháp bóc khối lượng và tính toán dự toán công trình xây dựng
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 692.5
 
Định giá sản phẩm xây dựng : giáo trình
Tác giả: Trần Thị Bạch Điệp
Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 692.5
 
Tiên lượng xây dựng : giáo trình
Tác giả: 
Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 692.5
 
Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng
Tác giả: Trần Thị Bạch Điệp
Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 692.5
 
Định mức và đơn giá trong xây dựng
Tác giả: 
Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 692.5
 
Định mức vật tư & định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.
Tác giả: 
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 692.5
 
Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng : ban hành kèm theo quyết định số 14/20000/QĐ-BXD ngày 20/7/2000 của Bộ Xây d...
Tác giả: 
Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 692.5
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng
Tác giả: Vũ Duy Khang
Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 692.5
 
Đơn giá xây dựng cơ bản 2008 (phần xây dựng, phần lắp đặt và khảo sát) khu vực thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Quốc Cường
Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 692.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục