Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.1399958 giây)
Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng : ban hành kèm theo quyết định số 14/20000/QĐ-BXD ngày 20/7/2000 của Bộ Xây d...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Định mức và đơn giá trong xây dựng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19218 Định dạng: PDF
Định mức vật tư & định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng
Tác giả: Vũ Duy Khang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2007
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đơn giá xây dựng cơ bản 2008 (phần xây dựng, phần lắp đặt và khảo sát) khu vực thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Quốc Cường,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2008
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bảng thông số giá ca máy và thiết bị thi công
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Định giá sản phẩm xây dựng : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tiên lượng xây dựng : giáo trình
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình lập định mức xây dựng
Tác giả: Nguyễn Bá Vỵ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục