Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.1599968 giây)
Vibration of buildings to wind and earthquake loads
Tác giả: Balendra T,
Thông tin xuất bản: London New York : SpringerVerlag , 1993
Ký hiệu phân loại: 693.85
ISBN: 0387198334
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68830 Định dạng: PDF
Engineering investigations of hurricane damage : wind versus water
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 693.85
ISBN: 9780784413715 (paper : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục