Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3500447 giây)
Simplified Building Design for Wind and Earthquake Forces
Tác giả: Ambrose James,
Thông tin xuất bản: New Jerset : John Wiley Sons Inc , 1995
Ký hiệu phân loại: 693.852
ISBN: 9780471192114
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Seismic design of reinforced and precast concrete buildings
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 693.852
ISBN: 0471081221
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68852 Định dạng: RAR
Computer aided seismic and fire retrofitting analysis of existing high rise reinforced concrete buildings
Thông tin xuất bản: New York NY : Springer Berlin Heidelberg , 2015
Ký hiệu phân loại: 693.852
ISBN: 9789401772969
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123422 Định dạng: PDF
Computer aided seismic and fire retrofitting analysis of existing high rise reinforced concrete buildings.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York NY : Springer Berlin Heidelberg , 2015
Ký hiệu phân loại: 693.852
ISBN: 9789401772969
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 156930 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục