Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.020044 giây)
Nguyên lý thị giác
Tác giả: Nguyễn Văn Mẫn
Hà Nội: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 701.8
 
Hình khối cơ bản
Tác giả: Nguyễn Đỗ Đông
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 701.8
 
Nguyên lí Design thị giác
Tác giả: Nguyễn Hồng Hưng
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 701.8
 
Art Fundamentals : Theory and Practice
Tác giả: G. Ocvirk Otto
New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 701.8
 
Hình khối căn bản
Tác giả: Trần Phương Thảo
TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc: 701.8
 
Nguyên lý thị giác
Tác giả: Nguyễn Văn Mẫn
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 701.8
 
Hình khối cơ bản
Tác giả: Trần Phương Thảo
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 701.8
 
Bố cục thị giác
Tác giả: Nguyễn Hồng Hưng
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 701.8
 
Nguyên lý design thị giác
Tác giả: Nguyễn Hồng Hưng
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 701.8
 
Cơ sở tạo hình
Tác giả: Lê Huy Văn
Hà Nội: Mỹ thuật, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 701.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục