Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.7300437 giây)
Arrested Welcome : Hospitality in Contemporary Art
Tác giả: Aristarkhova I,
Thông tin xuất bản: Minneapolis : University of Minnesota , 2020
Ký hiệu phân loại: 709.05
ISBN: 9781452963013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Out of Breath : Vulnerability of Air in Contemporary Art
Tác giả: ALBANO CATERINA,
Thông tin xuất bản: Sl : UNIV OF MINNESOTA PRESS , 2022
Ký hiệu phân loại: 709.05
ISBN: 9781452967370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Contemporary art : a very short introduction
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 709.05
ISBN: 0192806467
ID: 95872 Định dạng: PDF
Poetry in painting : writings on contemporary arts and aesthetics
Tác giả: Cixous Helene,
Thông tin xuất bản: : Edinburgh University Press Ltd , 2012
Ký hiệu phân loại: 709.05
ISBN: 9780748647446
ID: 155231 Định dạng: PDF
Arrested Welcome Hospitality in Contemporary Art
Tác giả: Aristarkhova I,
Thông tin xuất bản: Minneapolis : University of Minnesota , 2020
Ký hiệu phân loại: 709.05
ISBN: 9781452963013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
... ISMS hiểu về nghệ thuật hiện đại
Tác giả: Phillips Sam,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới , 2021
Ký hiệu phân loại: 709.05
ISBN: 9786047790746
1

Truy cập nhanh danh mục