Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 24 kết quả (0.3594208 giây)
Passages: Explorations of the Contemporary City
Tác giả: Graham Livesey,
Thông tin xuất bản: : University of Calgary Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 711.4
ISBN: 9781552386750
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hoàn thiện kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2009
Ký hiệu phân loại: 711.4
Passages : Explorations of the Contemporary City
Tác giả: Livesey Graham,
Thông tin xuất bản: Calgary : University of Calgary Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 711.4
ISBN: 9781552386750
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Urban design reader
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Architectural Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 711.4
ISBN: 0750665319
ID: 39352 Định dạng: PDF
Những vấn đề quy hoạch đô thị và dân cư
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 1984
Ký hiệu phân loại: 711.4
ID: 46057 Định dạng: PDF
Quy hoạch đô thị
Tác giả: Phạm Kim Giao,
Ký hiệu phân loại: 711.4
ID: 46113 Định dạng: PDF
Quy hoạch đô thị : Giáo trình
Tác giả: Tô Văn Hùng,
Ký hiệu phân loại: 711.4
ID: 46114 Định dạng: PDF
Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế , 2006
Ký hiệu phân loại: 711.4
ID: 46122 Định dạng: PDF
Quy hoạch đô thị theo đạo lý châu Á : viễn cảnh hậu-hiện đại cấp tiến
Tác giả: SWLimWilliam,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 711.4
Cơ cấu quy hoạch của thành phố hiện đại
Tác giả: BocharovIu P,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 711.4
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục