Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.6875012 giây)
Những kiến thức cơ bản về GIS và ứng dụng GIS trong quy hoạch xây dựng đô thị
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 711.40285
Methods and Techniques in Urban Engineering
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2010
Ký hiệu phân loại: 711.4094745
ISBN: 9789535159179
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Participatory Planning for Climate Compatible Development in Maputo, Mozambique
Tác giả: Boyd Emily,
Thông tin xuất bản: London : UCL Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 711.4096791
ISBN: 1910634212
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Architectural space in Ancient Greece
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1972
Ký hiệu phân loại: 711.40938
ISBN: 0262040212
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Participatiegolven : Dialogen over ruimte, planning en ontwerp in Vlaanderen en Brussel
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 711.409493
ISBN: 9789461662897
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Participatory Planning for Climate Compatible Development in Maputo, Mozambique
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : UCL Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 711.4096791
ISBN: 9781910634219
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lịch sử đô thị Việt Nam từ nhà nước Văn Lang đến ngày nay
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2020
Ký hiệu phân loại: 711.409
Urban Planning and Everyday Urbanisation : A Case Study on Bahir Dar, Ethiopia (Edition 1)
Tác giả: Appelhans Nadine,
Thông tin xuất bản: Bielefeld : transcript Verlag , 2016
Ký hiệu phân loại: 711.409634
ISBN: 9783839437155
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Harvard Jerusalem Studio : urban designs for the Holy City
Tác giả: Safdie Moshe,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1986
Ký hiệu phân loại: 711.40956944
ISBN: 0262367963
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Participatiegolven Dialogen over ruimte, planning en ontwerp in Vlaanderen en Brussel
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 711.409493
ISBN: 9461662882
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục