Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.1874586 giây)
The Official DataCAD User's Guide
Tác giả: Smith Michael,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 720.284
ISBN: 0071363564
Hướng dẫn sử dụng Autodesk Architectural Desktop
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2008
Ký hiệu phân loại: 720.284
ID: 18523 Định dạng: PDF
Architectural graphics
Tác giả: Ching Frank,
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 720.284
ISBN: 0471209066
Architects' sketches : dialogue and design
Ký hiệu phân loại: 720.284
ISBN: 0750682264
ID: 35292 Định dạng: PDF
Hướng dẫn vẽ ghi
Tác giả: Đỗ Quang Trinh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 720.284
Vẽ ghi kiến trúc
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 720.284
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 88710 Định dạng: PDF
Vẽ kỹ thuật kiến trúc
Tác giả: TrầnVăn Khải,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 720.284
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 88711 Định dạng: PDF
Representational techniques elektronisk ressurs
Tác giả: Farrelly Lorraine,
Ký hiệu phân loại: 720.284
ID: 95808 Định dạng: PDF
Photoshop in architectural graphics
Tác giả: Sondermann Horst,
Thông tin xuất bản: Wien New York : Springer , 2009
Ký hiệu phân loại: 720.284
ISBN: 3211715916
ID: 97026 Định dạng: PDF
Architectural drawing [electronic resource]
Tác giả: Dernie David,
Thông tin xuất bản: London : Laurence King Publishing , 2014
Ký hiệu phân loại: 720.284
ISBN: 9781780671703
ID: 107153 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục