Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.1249553 giây)
Kiến trúc nhà công cộng : giáo trình đào tạo kiến trúc sư
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nguyên lý thiết kế kiến trúc công trình - công cộng
Tác giả: Lê Trọng Hải,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94297 Định dạng: PDF
Contemporary theater : evolution and design
Thông tin xuất bản: : , 1983
Ký hiệu phân loại: 725
ISBN: 0471873195 :
ID: 94334 Định dạng: PDF
Universal design :a manual of practical guidance for architects
Tác giả: Goldsmith Selwyn,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Architectural Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 725
ISBN: 075064785X
ID: 94690 Định dạng: PDF
Space planning for commercial and residential interiors [electronic resource]
Tác giả: Kubba Sam,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 725
ISBN: 0071428917
ID: 95047 Định dạng: PDF
New shops and boutiques
Tác giả: Serrats Marta,
Ký hiệu phân loại: 725
ISBN: 006074796X
ID: 95915 Định dạng: PDF
Đồ án 4 nhà công cộng 2 loại hình hành chính/giao thông
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119157 Định dạng: PDF
Đồ án 4 - nhà công cộng 2 loại hình hành chính/giao thông
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119251 Định dạng: PDF
Nguyên lý thiết kế kiến trúc công trình - công cộng
Tác giả: Lê Trọng Hải,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119367 Định dạng: PDF
Nguyên lý thiết kế kiến trúc công trình-công cộng
Tác giả: Lê Trọng Hải,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 131974 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục