Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 78 kết quả (0.3400516 giây)
The Covert Life of Hospital Architecture
Tác giả: Zook Julie,
Thông tin xuất bản: London : UCL Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 725.51
ISBN: 9781800080881
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Architects of Buddhist Leisure : Socially Disengaged Buddhism in Asia's Museums, Monuments, and Amusement Parks
Thông tin xuất bản: HONOLULU : University of Hawaii Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 725.76095
ISBN: 9780824874407
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Thi công kiến trúc cao tầng
Tác giả: Hồ Thế Đức,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2001
Ký hiệu phân loại: 725.12
Thiết kế kiến trúc công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1996
Ký hiệu phân loại: 725.4
ID: 1344 Định dạng: PDF
Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 725.4
Building Codes Illustrated for Healthcare Facilities : A guide to understanding the 2006 international building code
Tác giả: Winkel Steven R,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 725.51
ISBN: 9780470048474
Building Type Basics for Justice Facilities
Tác giả: PhillipTodd S,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 725.60937
ISBN: 9780471008446
Bridgescape : The Art of Designing Bridges
Thông tin xuất bản: New Jersey : , 2004
Ký hiệu phân loại: 725.98
ISBN: 9780471267737
Architects of Buddhist Leisure : Socially Disengaged Buddhism in Asia's Museums, Monuments, and Amusement Parks
Tác giả: McDaniel Justin,
Thông tin xuất bản: Honolulu : University of Hawaiʻi Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 725.76095
ISBN: 0824879759
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Covert Life of Hospital Architecture
Tác giả: Zook Julie,
Thông tin xuất bản: London : UCL Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 725.51
ISBN: 9781800080881
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục