Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.1250392 giây)
Thiết kế kiến trúc công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1996
Ký hiệu phân loại: 725.4
ID: 1344 Định dạng: PDF
Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 725.4
Kiến trúc công nghiệp
Ký hiệu phân loại: 725.4
ID: 45898 Định dạng: PDF
Thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 725.4
Kiến trúc công nghiệp. Tập 1- Quy hoạch khu công nghiệp và lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Tại,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 725.4
Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2013
Ký hiệu phân loại: 725.4
Đồ án kiến trúc công nghiệp
Tác giả: Đặng Văn Phú,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 725.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113534 Định dạng: PDF
Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp
Tác giả: Đặng Văn Phú,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 725.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 115659 Định dạng: PDF
Đồ án kiến trúc công nghiệp
Tác giả: Đặng Văn Phú,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 725.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 122445 Định dạng: PDF
Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp
Tác giả: Đặng Văn Phú,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 725.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 131973 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục