Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Rodin's art : the Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University
Tác giả: Albert Edward Elsen, Bernard Barryte, Rosalyn Frankel Jamison, Auguste Rodin
Xuất bản: Auckland New York: Iris B Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University in association with Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  730
 
Sakralmöbel aus Österreich: Von Tischlern und ihren Arbeiten im Zeitalter des Absolutismus. I: Östliche Landesteile
Tác giả: Michael Bohr
Xuất bản: Wien Köln Weimar: Böhlau, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  730
 
John Gibson und Antonio Canova : Rezeption, Transfer, Inszenierung
Tác giả: Anna Frasca-Rath
Xuất bản: Wien: Böhlau, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  730
 
Rodin-Lekturen
Tác giả: Dominik Brabant
Xuất bản: Cologne: Modern Academic Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  730
 
Điêu khắc
Tác giả: Nguyễn Thành Tuệ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  730
 
Điêu khắc
Tác giả: Nguyễn Thành Tuệ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  730
 
Antike und Avantgarde : Skulptur am Jakobsweg im 11. Jahrhundert, Jaca - León - Santiago
Tác giả: Stefan Trinks
Xuất bản: Berlin: Akademie Verlag, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  730
 
Trại sáng tác điêu khắc chất liệu đá Tp. Hồ Chí Minh lần I
Tác giả:
Xuất bản: TP HCM: Sở Văn Hóa Thông Tin TP HCM, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  730
 
1

Truy cập nhanh danh mục