Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Mastering the Nikon D700 [electronic resource]
Tác giả: Darrell Young, James Johnson
Xuất bản: Sebastopol Calif: Rocky Nook, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.32
 
Mastering the Nikon D300/D300S [electronic resource]
Tác giả: Darrell Young
Xuất bản: Santa Barbara Calif Sebastopol Calif: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.32
 
Canon EOS 60D : from snapshots to great shots
Tác giả: Nicole S Young
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.32
 
Mastering the Nikon D5000 [electronic resource]
Tác giả: Darrell Young
Xuất bản: Santa Barbara Calif Sebastopol Calif: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.32
 
Medium and large format photography : moving beyond 35mm for better pictures
Tác giả: Roger Hicks, Frances E Schultz
Xuất bản: New York: Amphoto, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.32
 
Mastering the Nikon D800
Tác giả: Darrell Young
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.32
 
Sony [alpha] DSLR-A700 digital field guide
Tác giả: Alan Hess
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.32
 
Composition : from snapshots to great shots
Tác giả: Laurie Excell
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  771.32
 
1

Truy cập nhanh danh mục