Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.2343266 giây)
Visual perception of music notation : on-line and off-line recognition
Tác giả: George Susan Ella,
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 1931777950
ID: 16683 Định dạng: PDF
Virtual Works - Actual Things : Essays in Music Ontology
Tác giả: Goehr Lydia,
Thông tin xuất bản: Leuven : Leuven University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 9789462701403
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Shibusa : Extracting beauty
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 1862181012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Music Practices Across Borders : (E)Valuating Space, Diversity and Exchange
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 20190615
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 9783839446676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Understanding music : philosophy and interpretation
Tác giả: Scruton Roger,
Thông tin xuất bản: London New York : Continuum , 2009
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 1847065066
ID: 156611 Định dạng: PDF
Virtual Works – Actual Things
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Leuven Belgium : Leuven University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 9789461662521
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Music and Knowledge: A Performer's Perspective
Tác giả: Dahl Per,
Thông tin xuất bản: Rotterdam The Netherlands : Brill , 2017
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 9789463008877
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
HipHop : Globale Kultur - lokale Praktiken
Thông tin xuất bản: Bielefeld : transcript Verlag , 2003
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 9783839401149
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Shibusa: extracting beauty
Tác giả: Adkins Monty,
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: shibusa.2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Music Practices Across Borders
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2019
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 9783837646672
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục