Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.4218737 giây)
Theatre Institutions in Crisis : European Perspectives
Tác giả: Balme Christopher,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 792.094
ISBN: 9780367266103
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Resetting the Stage : Public Theatre Between the Market and Democracy
Tác giả: Klaic Dragon,
Thông tin xuất bản: Bristol : Intellect , 2012
Ký hiệu phân loại: 792.094
ISBN: 9781783200481
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Theatre Institutions in Crisis : European Perspectives
Tác giả: Balme Christopher,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 792.094
ISBN: 9780367266103
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Contemporary theatres in Europe : a critical companion
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2006
Ký hiệu phân loại: 792.094
ISBN: 0415329396
ID: 95983 Định dạng: PDF
Resetting the stage : public theatre between the market and democracy
Tác giả: Klaić Dragan,
Thông tin xuất bản: Bristol Chicago : Intellect , 2012
Ký hiệu phân loại: 792.094
ISBN: 1841505471
ID: 157982 Định dạng: PDF
Independent Theatre in Contemporary Europe
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Bielefeld : Transcript Verlag , 2017
Ký hiệu phân loại: 792.094
ISBN: 9783839432433
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Resetting the Stage
Tác giả: Klaic Dragon,
Thông tin xuất bản: Bristol : Intellect , 2012
Ký hiệu phân loại: 792.094
ISBN: 9781783200481
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục