Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Chess results, 1951-1955 : a comprehensive record with 1,620 tournament crosstables and 144 match scores, with sources
Tác giả: Gino Di Felice
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.157
 
Tal's 100 best games, 1961-1973
Tác giả: Mihails Tāls, Berna Cafferty
Xuất bản: London: Batsford, 197
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.15
 
Secrets of grandmaster play
Tác giả: John Nunn, P C Griffiths
Xuất bản: New York: Collier Books, 1987
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.15
 
Anatoly Karpov : his road to the world championship
Tác giả: M M Botvinnik, M M Botvinnik
Xuất bản: Oxford New York: Pergamon Press, 1978
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.15
 
World's championship matches, 1921 and 1927
Tác giả: José Raúl CapablancaJosé Raúl CapablancaJosé Raúl Capablanca
Xuất bản: New York: Dover Publications, 19
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.157
 
Zurich international chess tournament, 1953
Tác giả: David BronsteinDavid Bronstein
Xuất bản: New York: Dover Publications, c197
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.157
 
1000 best short games of chess : a treasury of masterpieces in miniature
Tác giả: Irving Chernev
Xuất bản: New York: Simon Schuster, 1987
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.15
 
Chess world title contenders and their styles
Tác giả: Craig Pritchett, Danny Kopec
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.152
 
Bent Larsen's best games : fighting chess with the great Dane
Tác giả: Bent Larsen
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.15
 
Garry Kasparov's greatest chess games
Tác giả: Igor Stohl
Xuất bản: London: Gambit, 20052006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.159
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục