Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Giáo trình Lý luận và phương pháp thể dục thể thao : Dành cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao
Tác giả: Phan Thảo Nguyên, Phan Thị Miên
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục Thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.01
 
Phương pháp giảng dạy và hướng dẫn học tập môn lý luận và phương pháp thể dục thể thao : Sách dành cho giảng viên và sin...
Tác giả: Đồng Văn Triệu
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.01
 
Lý luận và phương pháp thể dục thể thao : sách giáo khoa dùng cho sinh viên các trường đại học Thể dục Thể thao
Tác giả: Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.01
 
Lý luận và phương pháp thể thao trẻ
Tác giả: VP Philin, Nguyễn Quang Hưng, Phạm Trọng Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.01
 
Khái luận về thể dục thể thao : sách dùng cho sinh viên đại học Thể dục thể Thao
Tác giả: Nguyễn Toán
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.01
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Lý luận và phương pháp giáo dục học thể chất, Lý luận và phương pháp huấn luyện thể ...
Tác giả: Bộ môn Lý luận Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.01
 
Tâm lý học trong thể thao : Dùng cho sinh viên Đại học TDTT
Tác giả: Sigurd Baumann, Đào Bá Trì, Phạm Đình Bẩm
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.019
 
Sport and exercise psychology : the key concepts
Tác giả: Ernest CashmoreErnest Cashmore
Xuất bản: London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.0103
 
Mind gym : an athlete's guide to inner excellence
Tác giả: Gary Mack, David Casstevens
Xuất bản: New York: Contemporary Books, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.01
 
Sport psychology : a student's handbook
Tác giả: Matt Jarvis
Xuất bản: London New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  796.01
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục