Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 50 kết quả (0.7000484 giây)
X-ray Characterization of Nanostructured Energy Materials by Synchrotron Radiation
Tác giả: Luca Petaccia,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 796.3230924
ISBN: 9789535130130
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The show- the inside story of the spectacular Los Angeles Lakers in the words of those who lived it
Tác giả: Lazenby Roland,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 796.32364
ISBN: 0071430342
Volleyball
Tác giả: Kluka Darlene A,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2000
Ký hiệu phân loại: 796.325
ISBN: 0072300302 (alk. paper)
Dr. Jack's leadership lessons learned from a lifetime in basketball
Tác giả: Ramsay Jack,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley Sons , 2004
Ký hiệu phân loại: 796.323
ISBN: 0471469297 (cloth : alk. paper)
The volleyball coaching bible
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 796.325
ISBN: 0736039678 (pbk.)
Volleyball : steps to success
Tác giả: Kenny Bonnie,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 796.325
ISBN: 0736063374 (soft cover)
Winning basketball fundamentals
Tác giả: Rose Lee H,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Humann Kinetics , c2013
Ký hiệu phân loại: 796.323077
ISBN: 1450431623
National Basketball Association franchises : team performance and financial success
Tác giả: Jozsa Frank P,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 796.32364
ISBN: 9781498547994 (cloth : alk. paper)
The complete book of offensive basketball drills : game-changing drills from around the world
Tác giả: Gandolfi Giorgio,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c2010
Ký hiệu phân loại: 796.3232
ISBN: 0071635866
Winning volleyball for girls
Tác giả: Crisfield Deborah,
Thông tin xuất bản: New York : Chelsea House Publishers , c2010
Ký hiệu phân loại: 796.325082
ISBN: 0816077207 (hc : alk. paper)
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục