Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.0400017 giây)
Giáo trình bóng rổ : Dùng cho sinh viên Đại học TDTT
Tác giả: Nguyễn Văn Trung
Hà Nội: Thể dục thể thao, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 796.323
 
Bóng rổ
Tác giả: IU.M Portnova
Hà Nội: Thể dục thể thao, 1997
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 796.323
 
Hỏi và Trả lời Luật bóng rổ
Tác giả: Phạm Văn Thảo
Hà Nội: Thể dục thể thao, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 796.323
 
Huấn luyện kỹ - chiến thuật bóng rổ hiện đại : sách dùng cho sinh viên đại học Thể dục Thể thao
Tác giả: Nguyễn Văn Trung
Hà Nội: Thể dục thể thao, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 796.323
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Bóng rổ
Tác giả: 
Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 796.323
 
Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật bóng rổ
Tác giả: 
Hà Nội: Thể dục thể thao, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 796.323
 
Dr. Jack's leadership lessons learned from a lifetime in basketball
Tác giả: Jack Ramsay
Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 796.323
 
Giáo dục thể chất Bóng rổ
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 796.323
 
Giáo dục thể chất Bóng rổ
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 796.323
 
Luật thi đấu bóng rổ
Tác giả: 
Hà Nội: Thể thao và Du lịch, 2018
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 796.323
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục