Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.359361 giây)
X-ray Characterization of Nanostructured Energy Materials by Synchrotron Radiation
Tác giả: Luca Petaccia,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 796.3230924
ISBN: 9789535130130
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục