Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.3906767 giây)
Volleyball
Tác giả: Kluka Darlene A,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2000
Ký hiệu phân loại: 796.325
ISBN: 0072300302 (alk. paper)
The volleyball coaching bible
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 796.325
ISBN: 0736039678 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Volleyball :steps to success
Tác giả: Kenny Bonnie,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 796.325
ISBN: 0736063374 (soft cover)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Bóng chuyền : tôi yêu thể thao
Tác giả: Dương Tuyết,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 796.325
Coaching volleyball for dummies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 796.325
ISBN: 0470464690
ID: 77470 Định dạng: PDF
Bóng chuyền
Tác giả: KlesepIuN,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao , 1997
Ký hiệu phân loại: 796.325
Giáo trình bóng chuyền
Tác giả: Đinh Văn Lẫm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao , 2006
Ký hiệu phân loại: 796.325
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học bóng chuyền
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
Ký hiệu phân loại: 796.325
Giáo trình bóng chuyền : sách dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng Sư phạm Thể dục Thể thao
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục Thể thao , 2006
Ký hiệu phân loại: 796.325
Giáo dục thể chất bóng chuyền
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục