Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.3905869 giây)
Soccer : steps to success
Tác giả: Luxbacher Joe,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 796.334
ISBN: 1450435424 (pbk.)
Elite soccer drills
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2009
Ký hiệu phân loại: 796.334
ISBN: 0736073868 (soft cover)
Soccer speed
Tác giả: Bate Richard,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 796.334
ISBN: 9781450424578 (alk. paper)
Science at work in soccer
Tác giả: Hantula Richard,
Thông tin xuất bản: New York : Cavendish Square , 2012
Ký hiệu phân loại: 796.334
ISBN: 9781608705917 (print)
The Britannica guide to soccer
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 796.334
ISBN: 9781615305322 (library binding)
Bóng đá : kỹ chiến thuật và phương pháp tập luyện
Tác giả: MaTuyết Điền,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
Ký hiệu phân loại: 796.334
Giáo trình bóng đá : sách dùng cho sinh viên đại học Thể dục Thể thao
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao , 2007
Ký hiệu phân loại: 796.334
Kỹ thuật và phương pháp giảng dạy bóng đá
Tác giả: Mạnh Dương,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao , 2005
Ký hiệu phân loại: 796.334
Soccernomics : why England loses, why Germany and Brazil win, and why the U.S., Japan, Australia, Turkey and even India ...
Tác giả: Kuper Simon,
Thông tin xuất bản: New York NY : Nation Books , 2014
Ký hiệu phân loại: 796.334
ISBN: 9781568584812
ID: 94101 Định dạng: EPUB
Soccer for dummies
Tác giả: Dunmore Tom,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Indiana : John Wiley Sons , 2013
Ký hiệu phân loại: 796.334
ISBN: 1118510666
ID: 111417 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục