Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.0100597 giây)
Những tri thức cơ bản trong đào tạo vận động viên bơi lội trẻ
Tác giả: Nguyễn Văn Trạch
Hà Nội: Thể dục thể thao, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 797.21
 
Huấn luyện thể lực cho vận động bơi : sách dùng cho sinh viên đại học TDTT
Tác giả: 
Hà Nội: Thể dục thể thao, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 797.21
 
Bơi lội : sách giáo khoa dùng cho sinh viên các trường đại học Thể dục Thể thao
Tác giả: 
Hà Nội: Thể dục thể thao, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 797.21
 
Bơi lội
Tác giả: 
Hà Nội: Thể dục thể thao, 1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 797.21
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Bơi lội
Tác giả: Bộ môn Bơi lội Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 797.21
 
100 Best Swimming Drills [electronic resource]
Tác giả: B Lucero
Garsington Indianapolis: Meyer Meyer Sport Limited Cardinal Publishers Group Distributor, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 797.21
 
Swimming
Tác giả: 
Irving Tex: Boy Scouts of America, c2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 797.21
 
Janet Evans' total swimming
Tác giả: Janet Evans
Champaign IL: Human Kinetics, c2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 797.21
 
The joy of swimming : a celebration of our love for getting in the water
Tác giả: Lisa Congdon
: ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 797.21
 
The Swimming Drill Book
Tác giả: Ruben J Guzman
: ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 797.21
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục