Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.690049 giây)
Postclassical Narratology : Approaches and Analyses
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 0814251757
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Narrative Causalities
Tác giả: Kafalenos Emma,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 0814210252
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Narrative Causalities
Tác giả: Kafalenos Emma,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 0814210252 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục