Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Reading Like a Writer
Tác giả: Robert Wilson, Robert Wilson cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  808.02
 
Creative writing : how to unlock your imagination, develop your writing skills - and get published [electronic resource]
Tác giả: Adèle Ramet
Xuất bản: Oxford: How To Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
Writing popular fiction
Tác giả: Dean R Koontz
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest, 1972
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
The handbook of creative writing
Tác giả: Steven Earnshaw
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
Revising fiction : a handbook for writers
Tác giả: David Madden
Xuất bản: New York: New American Library, 1988
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
20 master plots (and how to build them)
Tác giả: Ron Tobias
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
Is there a book in you ?
Tác giả: Alison Baverstock
Xuất bản: London: AC Black, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
How to Write a Thesis
Tác giả: Rowena Murray,
Xuất bản: United Kingdom: Open University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
The Complete Idiot's Guide to Getting Published
Tác giả: Jennifer Basye Sander, Sheree Bykofsky
Xuất bản: : Imprint Unknown, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
Last Minute Term Papers
Tác giả: Ron Fry
Xuất bản: : Career Press, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục