Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 193 kết quả (0.6875155 giây)
The little, Brown Handbook
Tác giả: Fowler H Ramsey,
Thông tin xuất bản: London : Pearson Education , 2007
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0321389514
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Read,reason,write an argument text and reader
Tác giả: Seyler Dorothy U,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.0427
ISBN: 0072873728
Bộ sưu tập: Văn học
The McGraw-Hill college handbook
Tác giả: Marius Richard,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0072997664
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Writing Today : Contexts and Options for the Real World
Tác giả: Pharr Donald,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0072326026
Bộ sưu tập: Văn học
College writing skills with readings
Tác giả: Langan John,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.0427
ISBN: 0072871326
Bộ sưu tập: Văn học
College Writing skills
Tác giả: Langan John,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0072871865
Bộ sưu tập: Văn học
The handbook of attitudes
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 0805844929
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 13091 Định dạng: PDF
Teaching academic ESL writing
Tác giả: Hinkel Eli,
Thông tin xuất bản: : L Erlbaum Associates , 2004
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 0805838902
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 13089 Định dạng: PDF
The Basics : a Rhetoric and Handbook
Tác giả: Buscemi Santi V,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2000
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0072411406
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Motives for writing
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.0427
ISBN: 0072982861
Bộ sưu tập: Văn học
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục