Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 73 kết quả (0.6300006 giây)
Rules of thumb : a guide for writers
Tác giả: Silverman Jay,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 007353319X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Văn học
The Aims of Argument : A Brief Guide
Tác giả: Crusius Timothy W,
Thông tin xuất bản: Boston : McgrawHill Companies , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0073196762
Bộ sưu tập: Văn học
Successful Writing
Tác giả: Evans Virginia,
Thông tin xuất bản: : Express Publishing UK Ltd , 2000
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 1842168800
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 62508 Định dạng: PDF
Improving student writing skills [electronic resource]
Tác giả: Sundem Garth,
Thông tin xuất bản: Huntington Beach CA : Shell Education , 2006
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 1425890121
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 66273 Định dạng: PDF
The student writer : editor and critic
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill , 2008
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780073124810 (student ed. : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Văn học
Writing today : contexts and options for the real world
Tác giả: Pharr Donald,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0072326026 (student's ed.)
Bộ sưu tập: Văn học
Paragraphs and essays : with integrated readings
Tác giả: Brandon Lee E,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Wadsworth , 2011
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0495801801
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 70641 Định dạng: PDF
Practical English Writing Skills
Tác giả: Scheraga Mona,
Thông tin xuất bản: Chicago : Contemporary Books , 1999
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780809204533
Bộ sưu tập: Văn học
Macmillan teach yourself grammar and style in 24 hours
Tác giả: Hahn Pamela Rice,
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0028638999
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 77388 Định dạng: PDF
St. martin's guide to writing
Tác giả: Axelrod Rise B,
Thông tin xuất bản: New York : BedfordSt Martins , 2009
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0312603541 ((with handbk.))
Bộ sưu tập: Văn học

Truy cập nhanh danh mục