Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 74 kết quả
Improving student writing skills [electronic resource]
Tác giả: Garth Sundem
Xuất bản: Huntington Beach CA: Shell Education, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042
 
Paragraphs and essays : with integrated readings
Tác giả: Lee E Brandon, Kelly Brandon
Xuất bản: Boston Mass: Wadsworth, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042
 
The Aims of Argument : A Brief Guide
Tác giả: Timothy W Crusius, Carolyn E Channell
Xuất bản: Boston: McgrawHill Companies, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.042
 
The student writer : editor and critic
Tác giả: Barbara Fine Clouse
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.042
 
Writing today : contexts and options for the real world
Tác giả: Donald Pharr, Santi V Buscemi
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.042
 
Successful Writing
Tác giả: Virginia Evans
Xuất bản: : Express Publishing UK Ltd, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042
 
Macmillan teach yourself grammar and style in 24 hours
Tác giả: Pamela Rice Hahn, Dennis E Hensley
Xuất bản: Indianapolis IN: Pearson Education Macmillan USA, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042
 
Practical English Writing Skills
Tác giả: Mona Scheraga
Xuất bản: Chicago: Contemporary Books, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.042
 
The St. martin's guide to writing
Tác giả: Rise B Axelrod, Charles Raymond Cooper
Xuất bản: New York: BedfordSt Martins, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.042
 
The academic writer : a brief guide
Tác giả: Lisa S Ede
Xuất bản: New York City NY: BedfordSt Martins, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.042
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục