Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 73 kết quả (0.3245916 giây)
The Basics : a Rhetoric and Handbook
Tác giả: Buscemi Santi V,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2000
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0072411406
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Writing Today : Contexts and Options for the Real World
Tác giả: Pharr Donald,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0072326026
Bộ sưu tập: Văn học
College Writing skills
Tác giả: Langan John,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0072871865
Bộ sưu tập: Văn học
The McGraw-Hill college handbook
Tác giả: Marius Richard,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0072997664
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
The little, Brown Handbook
Tác giả: Fowler H Ramsey,
Thông tin xuất bản: London : Pearson Education , 2007
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 0321389514
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Ready-To-Use Revision and Proofreading Activities : Unit 5
Tác giả: Umstatter Jack,
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780876284865
Bộ sưu tập: Văn học
The Composition of everyday life 2 : A guide to writing
Tác giả: Mauk John,
Thông tin xuất bản: China : thomson Wadsworth , 2007
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9781413018493
Bộ sưu tập: Văn học
Writing, Reading, and Research
Tác giả: Veit Richard,
Thông tin xuất bản: USA : Houghton Mifflin Company , 2007
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780618918331
Bộ sưu tập: Văn học
Getting there : Tasks for academic writing
Tác giả: William Jessica,
Thông tin xuất bản: USA : HarcourtInc , 2002
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780030310966
Bộ sưu tập: Văn học
Identity Papers : Literacy and Power in Higher Education
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Logan UT : Utah State University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780874215465
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục