Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.6200177 giây)
Composing Research : A Contextualist Paradigm for Rhetoric and Composition
Tác giả: Johanek Cindy,
Thông tin xuất bản: Logan Utah : Utah State University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 9780874212921
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
English Composition As A Happening
Thông tin xuất bản: Logan Utah : Utah State University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 9780874214352
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Keywords in Creative Writing
Tác giả: Bishop Wendy,
Thông tin xuất bản: Logan : Utah State University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 9780874215335
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Genre Across The Curriculum
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Logan Utah : Utah State University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 9780874215045
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rearticulating Writing Assessment for Teaching and Learning
Tác giả: Huot Brian A,
Thông tin xuất bản: Logan : Utah State University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 9780874214499
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Field Of Dreams
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Logan : Utah State University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 0874214408 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Genre Across The Curriculum
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Logan Utah : Utah State University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 0874216001 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rearticulating Writing Assessment for Teaching and Learning
Tác giả: Huot Brian A,
Thông tin xuất bản: Logan : Utah State University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 0874214491 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục