Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.0199984 giây)
Sharing publication-related data and materials : responsibilities of authorship in the life sciences
Tác giả: 
Washington DC: National Academies Press, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 808.0665
 
The MIT guide to science and engineering communication
Tác giả: James G Paradis
Cambridge Mass: MIT Press, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 808.0665
 
Scientific writing [electronic resource] : a reader and writer's guide
Tác giả: Jean-Luc Lebrun
Hackensack NJ London: World Scientific, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 808.0665
 
How to write a paper
Tác giả: 
London: BMJ Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 808.0665
 
Writing for science
Tác giả: Robert Goldbort
New Haven: Yale University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 808.0665
 
The craft of scientific presentations : critical steps to succeed and critical errors to avoid
Tác giả: Michael Alley
New York: Springer, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 808.0665
 
Từ nghiên cứu đến công bố - kỹ năng mềm cho nhà khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 808.0665
 
Scientific Communication : Practices, Theories, and Pedagogies
Tác giả: Han Yu
New York NY Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 808.0665
 
Effective science communication : a practical guide to surviving as a scientist
Tác giả: Sam Illingworth
Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 808.0665
 
Effective science communication : a practical guide to surviving as a scientist
Tác giả: Sam Illingworth
Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 808.0665
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục