Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 606 kết quả
The Cambridge companion to science fiction [electronic resource]
Tác giả: Edward James, Farah Mendlesohn
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
International companion encyclopedia of children's literature
Tác giả: Peter Hunt
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Encyclopedia of Renaissance literature
Tác giả: James Wyatt Cook
Xuất bản: New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Encyclopedia of medieval literature
Tác giả: Jay Ruud
Xuất bản: New York: Facts On File, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Facts on File encyclopedia of Gothic literature
Tác giả: Mary Ellen Snodgrass
Xuất bản: New York: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Why we read fiction: theory of mind and the novel
Tác giả: Fleming Ian, Ian cm Fleming
Xuất bản: : Ohio State University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  809.3
 
Orbita De Alucinacion
Tác giả: Isaac Adimov
Xuất bản: : Martinez Roca S a Ediciones, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.38762019
 
Albero E Foglia
Tác giả: John R R Tolkien
Xuất bản: : Bompiani, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
The Science fiction reference book : a comprehensive handbook and guide to the history, literature, scholarship, and rel...
Tác giả: Marshall B Tymn
Xuất bản: Mercer Island Wash: Starmont House, 1981
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
The guide to supernatural fiction
Tác giả: Everett Franklin Bleiler
Xuất bản: Kent Ohio: Kent State University Press, 1983
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục