Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 107 kết quả
The Cambridge companion to science fiction [electronic resource]
Tác giả: Edward James, Farah Mendlesohn
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Why we read fiction: theory of mind and the novel
Tác giả: Fleming Ian, Ian cm Fleming
Xuất bản: : Ohio State University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  809.3
 
Orbita De Alucinacion
Tác giả: Isaac Adimov
Xuất bản: : Martinez Roca S a Ediciones, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.38762019
 
The Science fiction reference book : a comprehensive handbook and guide to the history, literature, scholarship, and rel...
Tác giả: Marshall B Tymn
Xuất bản: Mercer Island Wash: Starmont House, 1981
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
The guide to supernatural fiction
Tác giả: Everett Franklin Bleiler
Xuất bản: Kent Ohio: Kent State University Press, 1983
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
The history of science fiction [electronic resource]
Tác giả: Adam Roberts
Xuất bản: Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Gumshoes : a dictionary of fictional detectives
Tác giả: Mitzi Brunsdale
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Different engines : how science drives fiction and fiction drives science
Tác giả: Mark Brake, Neil Hook
Xuất bản: London New York: Macmillan, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Trillion year spree : the history of science fiction
Tác giả: Brian W Aldiss, David Wingrove
Xuất bản: London: Paladin, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
100 must-read science fiction novels [electronic resource]
Tác giả: Steve Andrews
Xuất bản: London: A C Black, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.38762
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục