Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Race, Slavery, and Liberalism in Nineteenth-Century American Literature [electronic resource]
Tác giả: Arthur Riss
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.935
 
Exile and Journey in Seventeenth-Century Literature [electronic resource]
Tác giả: Christopher D'Addario
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9358
 
The Colonizer Abroad
Tác giả: Christopher McBride
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  810.932
 
Eating Identities
Tác giả: Wenying Xu
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  810.93559
 
Eating Identities Reading Food in Asian American Literature
Tác giả: Wenying Xu
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  810.93559
 
Affect and American literature in the age of neoliberalism
Tác giả: Rachel Greenwald Smith
Xuất bản: New York NY: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9355
 
Working women, literary ladies : the industrial revolution and female aspiration
Tác giả: Sylvia Jenkins Cook
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9352623
 
Living oil : petroleum culture in the American century
Tác giả: Stephanie LeMenager
Xuất bản: New York NY: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.936
 
Slavery, philosophy, and American literature, 1830-1860
Tác giả: Maurice S Lee
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.935809034
 
This book is an action : feminist print culture and activist aesthetics
Tác giả: Cecilia Konchar Farr, Jaime Harker
Xuất bản: Urbana: University of Illinois Press, 2016
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9352042
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục