Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Lightwing
Tác giả: Tara K Harper
Xuất bản: : Ballantine Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
The glass house : new poems
Tác giả: Daniel Mark Epstein
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
We touch the sky
Tác giả: Rod McKuen
Xuất bản: New York: Simon and Schuster, 1979
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
The divine enchantment : a mystical poem
Tác giả: John Gneisenau Neihardt
Xuất bản: Albany NY: Excelsior EditionsState University of New York Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
One body [electronic resource] : poems
Tác giả: Margaret Gibson
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
The seven deadly sins [electronic resource] : and other poems
Tác giả: David R Slavitt
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
Swan, what shores?
Tác giả: Veronica Patterson
Xuất bản: New York: New York University Press, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
American Indian poetry
Tác giả: Helen Addison Howard
Xuất bản: Boston: Twayne Publishers, 1979
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
Ultima thule [electronic resource]
Tác giả: Davis McCombs
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
The 5th inning
Tác giả: E Ethelbert Miller
Xuất bản: Oakland CA Washington DC: PM Press Busboys and Poets, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục