Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 71 kết quả
East of Eden (Steinbeck "Essentials")
Tác giả: Jostein Gaarder, Jostein Gaarder cm
Xuất bản: : Penguin Books Ltd, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
The Color of Her Panties
Tác giả: Gabriel Garcia Marquez, Gabriel Garcia Marquez cm
Xuất bản: : New York W Morrow c1992, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
Empire of the Eagle
Tác giả: Paulo Coelho, Paulo Coelho cm
Xuất bản: : Tor Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
For the new intellectual: the philosophy of Ayn Rand
Tác giả: Jos Saramago, José Saramago cm
Xuất bản: : New American Library, 1963
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
Star Soldiers
Tác giả: Homer Knox, Homer Robert Fagles (Translator) Bernard MW Knox (Introduction) cm
Xuất bản: : Baen, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
A farewell to arms
Tác giả: Homer Knox, Homer Robert Fagles (Translator) Bernard MW Knox (Introduction) cm
Xuất bản: : Scribner, 1977
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
The Heart is a Lonely Hunter
Tác giả: Milan Kundera, Milan Kundera cm
Xuất bản: : Boston Houghton Mifflin 2000, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
The Curious Case of Benjamin Button and Other Jazz Age Stories
Tác giả: Michael Pearson, Michael Pearson cm
Xuất bản: : Penguin Group, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
Savage Pellucidar
Tác giả: Bill Byson, Bill Byson cm
Xuất bản: : U of Nebraska Press, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
Tanar of Pellucidar
Tác giả: Carl Sagan, Carl Sagan cm
Xuất bản: : U of Nebraska Press, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục