Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.1300083 giây)
Stoichiometry and Research - The Importance of Quantity in Biomedicine
Tác giả: Alessio Innocenti,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 820
ISBN: 9789535101987
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
"Still Blundering into Sense". Maria Edgeworth, her context, her legacy
Thông tin xuất bản: Florence : Firenze University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 820
ISBN: 9788864539713
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Provence and the British Imagination
Tác giả: Davison Claire,
Thông tin xuất bản: Milano : Ledizioni , 2013
Ký hiệu phân loại: 820
ISBN: 9788867051373
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Bodies that bleed : Metamorphosis in Angela Carter's Fairy Tales
Tác giả: Pasolini Anna,
Thông tin xuất bản: Milano : Ledizioni , 2016
Ký hiệu phân loại: 820
ISBN: 9788855260404
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A murder of quality
Tác giả: Le Carr Joh,
Thông tin xuất bản: Harmondsworth : Penguin books , 1964
Ký hiệu phân loại: 820
ISBN: 0140022716
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41526 Định dạng: PDF
H. G. Wells : the critical heritage
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London Boston : Routledge , 1997
Ký hiệu phân loại: 820
ISBN: 0415159105
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 43800 Định dạng: PDF
Doctor Faustus
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 1965
Ký hiệu phân loại: 820
ISBN: 0415039606
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 45377 Định dạng: PDF
Post office : a novel
Tác giả: Bukowski Charles,
Thông tin xuất bản: New York : Ecco , 2002
Ký hiệu phân loại: 820
ISBN: 0876850867
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 47714 Định dạng: PDF
Fantastic beasts and where to find them
Tác giả: Scamander Newt,
Ký hiệu phân loại: 820
ISBN: 0747554668
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 48502 Định dạng: PDF
As you like it
Thông tin xuất bản: London : Arden Shakespeare , 2006
Ký hiệu phân loại: 820
ISBN: 1904271219
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 85797 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục