Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.8281247 giây)
Osteosarcoma - Biology, Behavior and Mechanisms
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 820.9001
ISBN: 9789535130956
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lagrangian Mechanics
Tác giả: Huseyin Canbolat,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 820.9004
ISBN: 9789535131311
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Infectious Liberty Biopolitics between Romanticism and Liberalism
Tác giả: Mitchell Robert,
Thông tin xuất bản: New York : Fordham University Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 0823294617
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Victorian Noon English Literature in 1850
Tác giả: Dawson Carl,
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 142143721X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ecological Form System and Aesthetics in the Age of Empire
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Fordham University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 0823282147
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Farewell, Victoria! British Literature 1880-1900
Tác giả: Weintraub Stanley,
Thông tin xuất bản: Greensboro NC : ELT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 0944318258 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Justice, Dissent, and the Sublime
Tác giả: Canuel Mark,
Ký hiệu phân loại: 820.9007
ISBN: 1421406098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
South Asian Atlantic Literature, 1970-2010
Tác giả: Maxey Ruth,
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 820.900914
ISBN: 9780748641888 (hardback)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Answerable Style The Idea of the Literary in Medieval England
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 820.9001
ISBN: 0814270069
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Translating Troy Provincial Politics in Alliterative Romance
Tác giả: Mueller Alex,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 820.9001
ISBN: 0814270166
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục