Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.6400379 giây)
Transfiguring the arts and sciences : knowledge and cultural institutions in the Romantic age
Tác giả: Klancher Jon P,
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 9781107029101
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 153664 Định dạng: PDF
Infectious Liberty Biopolitics between Romanticism and Liberalism
Tác giả: Mitchell Robert,
Thông tin xuất bản: New York : Fordham University Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 0823294617
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Sanitary Arts : Aesthetic Culture and the Victorian Cleanliness Campaigns
Tác giả: Cleere Eileen,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 0814212581
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Victorian Noon : English Literature in 1850
Tác giả: Dawson Carl,
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 9780801821103
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Victorian Noon : English Literature in 1850
Tác giả: Dawson Carl,
Thông tin xuất bản: : Johns Hopkins University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 9781421437231
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Infectious Liberty
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Fordham University Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 9780823294619
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Age of Eclecticism Literature and Culture in Britain, 1815-1885
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 081427143X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ecological Form System and Aesthetics in the Age of Empire
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Fordham University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 0823282147
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Victorian Noon English Literature in 1850
Tác giả: Dawson Carl,
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 142143721X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Farewell, Victoria! British Literature 1880-1900
Tác giả: Weintraub Stanley,
Thông tin xuất bản: Greensboro NC : ELT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 820.9008
ISBN: 0944318258
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục