Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
The annotated Hunting of the snark: the full text of Lewis Carroll's great nonsense epic The hunting of the snark
Tác giả: Martin Amis, Martin Amis cm
Xuất bản: : WW Norton Co, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  821.8
 
The Annotated Hunting of the Snark
Tác giả: Lewis Carroll
Xuất bản: New York: WW Norton Co, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  821.8
 
Algernon Swinburne [electronic resource] : the critical heritage
Tác giả: Clyde Kenneth Hyder
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.8
 
Yeats's Mask : Yeats Annual No. 19
Tác giả: Margaret Mills Harper, Warwick Gould, Warwick Gould, Margaret Mills Harper
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  821.8
 
Making the Void Fruitful : Yeats as Spiritual Seeker and Petrarchan Lover
Tác giả: Patrick J Keane
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  821.8
 
Studies on W.B. Yeats
Tác giả: Jacqueline Genet (dir)
Xuất bản: : Presses universitaires de Caen, 1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  821.8
 
The poetry of John Tyndall
Tác giả: Daniel Brown, Nicola Jackson, Roland Jackson
Xuất bản: London: UCL Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  821.8
 
Atopic Dermatitis : Disease Etiology and Clinical Management
Tác giả: Jorge Esparza-Gordillo, Itaru Dekio, Itaru Dekio, Jorge Esparza-Gordillo
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  821.8
 
Arnold's Poetic Landscapes
Tác giả: Alan Roper
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins Press, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  821.8
 
Poetry of John Tyndall
Tác giả: Daniel Brown, Nicola Jackson, Roland Jackson
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  821.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục