Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Undici minuti
Tác giả: Paulo Coelho, Paulo Coelho, Rita Desti
Xuất bản: Milano: Bompiani, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  869.3
 
The Alchemist
Tác giả: Riordan Rick, Rick cm Riordan
Xuất bản: : HarperCollins, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  869.3
 
A Orillas Del Rio Piedra Me Sente Yllore
Tác giả: Paulo Coelho
Xuất bản: : Planeta, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  869.3
 
The alchemist
Tác giả: Paulo Coelho, Alan R Clarke
Xuất bản: London: HarperCollins, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  869.3
 
Veronika decides to die : a novel of redemption
Tác giả: Paulo Coelho
Xuất bản: New York: Harper Perennial, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  869.3
 
Nhà giả kim
Tác giả: Paulo Coelho, Thanh Vũ, Lê Chu Cầu
Xuất bản: Hà Nội: Văn học Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  869.3
 
Comparative Perspectives on the Rise of the Brazilian Novel
Tác giả:
Xuất bản: London: UCL Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  869.3
 
Comparative Perspectives on the Rise of the Brazilian Novel
Tác giả: Ana Cláudia Suriani da Silva, Sandra Guardini T Vasconcelos
Xuất bản: London: UCL Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  869.3
 
Everyday Consumption in Twenty-First-Century Brazilian Fiction
Tác giả: Lígia Bezerra
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  869.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục