Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
The memory of love [electronic resource] : Sūrdās sings to Krishna
Tác giả: Sūradāsa, John Stratton Hawley
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.4
 
Chotti Munda and his arrow
Tác giả: Mahasveta Debi, Gayatri Chakravorty Spivak
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.4
 
Indian Literature and the World : Multilingualism, Translation, and the Public Sphere
Tác giả: Rossella Ciocca, Rossella Ciocca, Neelam Srivastava, Neelam Srivastava
Xuất bản: Basingstoke: Springer Nature, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  891.4
 
Witness to Marvels
Tác giả:
Xuất bản: Oakland California: University of California Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  891.4
 
Chapter Reading together : Hindu, Urdu and English Village Novels
Tác giả: Francesca Orsini
Xuất bản: Basingstoke: Springer Nature, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  891.4
 
Darwin's plots : evolutionary narrative in Darwin, George Eliot and nineteenth-century fiction
Tác giả: Gillian Beer
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.4
 
Ain't that a knee-slapper : rural comedy in the twentieth century
Tác giả: Tim Hollis
Xuất bản: Jackson: University Press of Mississippi, c2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục