Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.0155742 giây)
Khơi dòng lý thuyết & Trên đà đổi mới văn hóa văn nghệ : Lý luận phê bình
Tác giả: Phương Lựu
Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Bạn bè một thuở : Chân dung văn học
Tác giả: Bùi Hiển
Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam : Lý luận phê bình
Tác giả: Phương Lựu
Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Đi tìm chân lý nghệ thuật : Lý luận phê bình
Tác giả: Hà Minh Đức
Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Bút pháp của ham muốn : phê bình phân tâm học
Tác giả: Đỗ Lai Thúy
H: Tri thức, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Đường vào thơ, Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực : Lý luận phê bình
Tác giả: Lê Đình Kỵ
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Văn học về người lính (Nghiên cứu phê bình), Đời người, đời văn (Phê bình tiểu luận)
Tác giả: Ngô Thảo
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Ghi chép về tác giả và tác phẩm, Chung quanh một số vấn đề văn hóa nghệ thuật : Phê bình tiểu luận
Tác giả: Phan Hồng Giang
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Bản tình ca lều nương : tiểu luận - phê bình văn học
Tác giả: Lê Thị Bích Hồng
Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Y Phương - sáng tạo văn chương từ nguồn cội : Nghiên cứu, phê bình
Tác giả: Nguyễn Huy Bỉnh
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục