Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.3500564 giây)
Bút pháp của ham muốn : phê bình phân tâm học
Tác giả: Đỗ Lai Thúy,
Thông tin xuất bản: H : Tri thức , 2009
Ký hiệu phân loại: 895.92209
Bộ sưu tập: Văn học
Khơi dòng lý thuyết & Trên đà đổi mới văn hóa văn nghệ : Lý luận phê bình
Tác giả: Phương Lựu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.92209
ISBN: 9786045326794
Bộ sưu tập: Văn học
Bạn bè một thuở : Chân dung văn học
Tác giả: Bùi Hiển,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.92209
ISBN: 9786045326206
Bộ sưu tập: Văn học
Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam : Lý luận phê bình
Tác giả: Phương Lựu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.92209
ISBN: 9786045326787
Bộ sưu tập: Văn học
Đi tìm chân lý nghệ thuật : Lý luận phê bình
Tác giả: Hà Minh Đức,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2014
Ký hiệu phân loại: 895.92209
ISBN: 9786045326763
Bộ sưu tập: Văn học
Đường vào thơ, Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực : Lý luận phê bình
Tác giả: Lê Đình Kỵ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam , 2015
Ký hiệu phân loại: 895.92209
ISBN: 9786045336953
Bộ sưu tập: Văn học
Văn học về người lính (Nghiên cứu phê bình), Đời người, đời văn (Phê bình tiểu luận)
Tác giả: Ngô Thảo,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam , 2015
Ký hiệu phân loại: 895.92209
ISBN: 9786045336991
Bộ sưu tập: Văn học
Ghi chép về tác giả và tác phẩm, Chung quanh một số vấn đề văn hóa nghệ thuật : Phê bình tiểu luận
Tác giả: Phan Hồng Giang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam , 2015
Ký hiệu phân loại: 895.92209
ISBN: 9786045337011
Bộ sưu tập: Văn học
Rừng kho, suối cạn, biển độc... và văn chương : Phê bình sinh thái
Thông tin xuất bản: Huế : Khoa học xã hội , 2017
Ký hiệu phân loại: 895.92209
Bộ sưu tập: Văn học
Bản tình ca lều nương : tiểu luận - phê bình văn học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2020
Ký hiệu phân loại: 895.92209
ISBN: 9786049950056
Bộ sưu tập: Văn học
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục