Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.5999626 giây)
The book of ancient bastards : 101 of the worst miscreants and misdeeds from ancient Sumer to the Enlightenment
Tác giả: Thornton Brian,
Thông tin xuất bản: Avon Mass : Adams Media , 2011
Ký hiệu phân loại: 920.02
ISBN: 1440524882
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 94028 Định dạng: EPUB
Dictionary of World Biography
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Canberra ACT Australia : ANU Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 920.02
ISBN: 9781925022254
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dictionary of World Biography
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Canberra ACT Australia : ANU Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 920.02
ISBN: 9781922144683
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dictionary of World Biography
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Acton ACT Australia : ANU Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 920.02
ISBN: 9781760460105
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dictionary of World Biography
Tác giả: Jones Barry,
Thông tin xuất bản: Acton ACT Australia : ANU Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 920.02
ISBN: 9781760462864
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Whole Lives : Shapers of Modern Biography
Tác giả: Whittemore Reed,
Ký hiệu phân loại: 920.02
ISBN: 9780801838170
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dictionary of World Biography : Seventh edition
Tác giả: Jones Barry,
Thông tin xuất bản: Acton ACT Australia : ANU Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 920.02
ISBN: 9781760463809
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
UXL encyclopedia of world biography
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : UXL , c2003
Ký hiệu phân loại: 920.02
ISBN: 0787664650 (set : alk. paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Whole Lives Shapers of Modern Biography
Tác giả: Whittemore Reed,
Ký hiệu phân loại: 920.02
ISBN: 9781421434070
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
True Biographies of Nations?'
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Acton ACT Australia : ANU Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 920.02
ISBN: 9781760462758
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục