Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 164 kết quả (0.6099932 giây)
3D Recording and Interpretation for Maritime Archaeology
Tác giả: McCarthy John K,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 930.102804
ISBN: 9783030036355
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Communicating the Past in the Digital Age : Proceedings of the International Conference on Digital Methods in Teaching a...
Thông tin xuất bản: London : Ubiquity Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 9781911529842
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
On salt, copper and gold : The origins of early mining and metallurgy in the Caucasus
Tác giả: Marro Catherine,
Thông tin xuất bản: Lyon : MOM Editions , 2021
Ký hiệu phân loại: 930.109475
ISBN: 9782356680747
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The foundations of cognitive archaeology
Tác giả: Abramiuk Marc A,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 0262305275
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The foundations of cognitive archaeology
Tác giả: Abramiuk Marc A,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 0262305275
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Belgian Archaeology in a European Setting. Volume 2
Thông tin xuất bản: Leuven : Leuven University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 9789058671677
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Open Source Archaeology. Ethics and Practice
Tác giả: Wilson Andrew T,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2015
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 9783110440171
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Archaeological chemistry
Tác giả: Goffer Zvi,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : WileyInterscience , 2007
Ký hiệu phân loại: 930.1028
ISBN: 0471252883 (cloth)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
African Archaeology Without Frontiers: Papers from the 2014 PanAfrican Archaeological Association Congress
Thông tin xuất bản: Johannesburg : Wits University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 930.1096
ISBN: 9781776140350
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Archaeologists in print : Publishing for the people
Tác giả: Thornton Amara,
Thông tin xuất bản: London : UCL Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 930.109
ISBN: 9781787352575
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục