Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 61 kết quả
Ancient Egypt [electronic resource] : From Prehistory to the Islamic Conquest
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Kathleen Kuiper
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932
 
Egyptian Mummies and Modern Science [electronic resource]
Tác giả: Rosalie Ann David
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932
 
Encyclopedia of ancient Egypt
Tác giả: Margaret Bunson
Xuất bản: New York: Facts on File, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932
 
Visual and written culture in ancient Egypt [electronic resource]
Tác giả: John Baines
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932.01
 
The Rise and Fall of Ancient Egypt
Tác giả: Martin Harry Greenberg, Loren L Coleman (Editor) cm Martin H Greenberg (Editor)
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  932
 
Eyewitness ancient Egypt expert files
Tác giả: Kate Spence
Xuất bản: : DK Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932
 
Encyclopedia of the archaeology of ancient Egypt [electronic resource]
Tác giả: Kathryn A Bard, Steven Blake Shubert
Xuất bản: London: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932.003
 
The rise and fall of ancient Egypt
Tác giả: Toby A H Wilkinson
Xuất bản: New York: Random House, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  932
 
Lost Nubia : a centennial exhibit of photographs from the 1905-1907 Egyptian expedition of the University of Chicago
Tác giả: John A Larson
Xuất bản: Chicago: University of Chicago, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932
 
Texts from the Amarna period in Egypt
Tác giả: William J Murnane, Edmund S Meltzer
Xuất bản: Atlanta Ga: Scholars Press, 1995
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932.014
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục