Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
A Child Al Confino: The True Story of a Jewish Boy and His Mother in Mussolini's Italy
Tác giả: Anthony Powell, Anthony Powell cm
Xuất bản: : Adams Media, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  940.5318092
 
Gone to Pitchipoi
Tác giả: Rubin Katz
Xuất bản: Boston MA: Academic Studies Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  940.5318092
 
Arendt, Eichmann and the Politics of the Past
Tác giả: Tuija Parvikko
Xuất bản: Helsinki: Helsinki University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  940.5318092
 
Life in Transit
Tác giả:
Xuất bản: Brighton MA: Academic Studies Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  940.5318092
 
Isaac Orobio
Tác giả:
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  940.5318092
 
Life in Transit : Jews in Postwar Lodz, 1945-1950
Tác giả: Shimon Redlich
Xuất bản: Boston MA: Academic Studies Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  940.5318092
 
The Muselmann at the Water Cooler
Tác giả: Eli Pfefferkorn
Xuất bản: Boston MA: Academic Studies Press, 20110501
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  940.5318092
 
Shavelings in death camps : a Polish priest's memoir of imprisonment by the Nazis, 1939-1945
Tác giả: Henry M Malak
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co Publishers, 201
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
 
Never far away : the Auschwitz chronicles of Anna Heilman
Tác giả: Anna Heilman
Xuất bản: Calgary: University of Calgary Press, c2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
 
The boy on the wooden box : how the impossible became possible... on Schindler's list
Tác giả: Leon Leyson
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục